-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Baarn Soest 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Identiteitspapieren en Keurmerk- Klachtencommissie

Identiteitspapieren:
Om via PrivaZorg met een zorgvrager gematched te kunnen worden dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen zodat vastgesteld kan worden dat u werkelijk degene bent voor wie u zich uitgeeft. 

Keurmerk:
Als zorgvrager wilt u natuurlijk weten of uw zorgverlener bevoegd, bekwaam en integer is. Om u die garantie te kunnen geven werkt PrivaZorg alleen met gecertificeerde zorgverleners welke allemaal ingeschreven moeten zijn bij een keurmerk of kwaliteitsregister. 

Klachtencommissie:
PrivaZorg voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij de klachtencommissie van Quaisir. Ook zijn we aangesloten bij door minister erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Zelfstandig zorgverleners dienen ook te voldoen aan de Wkkgz.
Zorgverleners die ingezet worden bij cliënten van PrivaZorg, voldoen met het tekenen van de raamovereenkomsten aan de klachtenregeling volgende de Wkkgz. 

Zorgverleners kunnen zich ook aansluiten bij een externe klachtenregeling, die voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Op de website van Kiwa is een lijst van mogelijke klachten- en geschillencommissies waarbij u zich kunt aansluiten, zie https://www.mijnkeurmerk.nl/pages/GenericSpace/news.aspx

© puntjesopde-i.nl