-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Baarn Soest 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

KvK, VOG en verzekering

Kamer van Koophandel (KvK):
De Handelsregisterwet is in 2008 gewijzigd. De inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel voor nieuwe ZZP’ers geldt vanaf 1 juli 2008. Kijk voor nadere informatie op: www.kvk.nl

Verklaring omtrent Gedrag (VOG):
Om aan te kunnen tonen dat u als ZZP’er in staat bent om op verantwoorde wijze thuiszorg te verlenen, dient u over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen en dat moet u bij de gemeente indienen. De gemeente rekent 30 euro voor het aanvragen van de VOG. Deze aanvraagprocedure duurt ongeveer 4 weken en heeft na afgifte een geldigheid van 2 jaar. Wij kunnen u met de aanvraagn helpen. Op de website van Justitie treft u alle nodige informatie aan: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Tijdens het uitoefenen van uw diensten dient u een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Wilt u hier meer informatie over, dan helpen we u graag. 

© puntjesopde-i.nl