-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Baarn Soest 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Verpleeg functies

Persoonlijke verzorging:
Als u persoonlijke verzorging nodig heeft, kan de zorgverlener u helpen bij de dagelijkse handelingen zoals bv. bij het opstaan, wassen/douchen, scheren, hulp bij de toiletgang, medicijnen klaarzetten en aanreiken of hulp bij het naar bed gaan.

Verpleging:
Een gediplomeerde ziekenverzorgende en verpleegkundige kan worden ingezet voor verpleegkundige taken, zoals intensieve wondverzorging, toedienen van medicijnen, sondevoeding, katheteriseren en nog veel meer specifieke taken. De zorgverlener die deze werkzaamheden verricht, is bevoegd en bekwaam tot het verrichten hiervan. Heeft u verpleging en persoonlijke verzorging nodig, dan zorgen wij ervoor dat er één hulpverlener komt die beide taken aaneengesloten aan elkaar kan verrichten, zodat u niet onnodig meerdere mensen over de vloer krijgt.

Begeleiding individueel:
Dit is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. Denkt u aan ondersteuning bij de dagbesteding en om beter de regie te kunnen blijven behouden over uw eigen leven. Ook begeleidt de hulpverlener u bij het leren omgaan met uw ziekte of ouderdomsbeperkingen.

Palliatief Terminale Zorg (PTZ):
PrivaZorg biedt cliënten met een schriftelijke verklaring van de behandelaar voor Palliatief Terminale Zorg (PTZ) de mogelijkheid om deze laatste levensfase thuis, in de vertrouwde woon- en leefomgeving, door te brengen. Deze zorg wordt op basis van de afgegeven indicatie geleverd. Tijdens het intakegesprek worden uw zorgvragen besproken en in het zorgdossier wordt vastgelegd op welke momenten u professionele zorg krijgt en welke zorgmomenten uw naasten willen verzorgen. Als uw zorgvraag toeneemt worden in goed overleg de zorgmomenten aangepast of uitgebreid. 

© puntjesopde-i.nl