-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Baarn Soest 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Klachten

Bent u niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Wij horen graag van u als u net helemaal tevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning. Alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:
Wij hebben een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zit u iets dwars? Bespreek dit dan eerst met de zorgverlener of het Steunpunt. Dan komt u dichtbij en snel tot een oplossing.

U kunt een klacht ook altijd rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Adres:
Mw. H Krijnen, (onafhankelijk) klachtenfunctionaris.

Email: klachtenfunctionaris@quasir.nl

Postadres:
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

Telefoon: 06 153 83 716

Privacyreglement:
Omdat wij op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens omgaan, hebben wij dit vastgelegd in een privacyreglement. Deze voldoet geheel aan de wettelijke eisen. Dit reglement is op ieder steunpunt ter inzage beschikbaar.

PrivaZorg is aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil
PrivaZorg voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van Quaisir. Ook zijn we via Quasir aangesloten bij door de minister erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
Zelfstandig zorgverleners (zzp'er) dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. We hebben via artikel 3.3 van de huidige raamovereenkomst met zzp'ers geregeld dat zij allemaal zijn aangesloten bij de klachtenregeling. Zo voldoen zzp'ers waar wij mee samenwerken in dit kader aan de Wkkgz.

 

 

© puntjesopde-i.nl