-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Baarn Soest 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Bij een Persoons Gebonden Budget ontvangt  u voor de geïndiceerde zorg een geldbedrag waarmee u zelf zorg kan inkopen of inhuren. Van dit geldbedrag is de eigen bijdrage al ingehouden door het CAK. Deze eigen bijdrage wordt op dezelfde manier berekend als bij een Zorg in Nature (ZIN). Bij een PGB  kiest u zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie zoals PrivaZorg in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan het zelf beheren van uw budget. U moet een administratie bijhouden en periodiek verantwoording afleggen waaraan u het budget hebt besteed.

De belangenvereniging van mensen met een PGB: “Per Saldo” geeft informatie over het persoonsgebonden budget voor hulp bij de huishouding. De website www.pgb.nl geeft u zeer uitgebreide informatie.

Administratie:
De administratie kan zwaar wegen:

 U ontvangt bij ons een overzicht van alle zorguren. Deze moet u zelf overmaken. Het invullen van de verantwoording aan het zorgkantoor kan tegen kleine meerkosten geregeld worden.
 U kunt ook via een begeleidend bureau de administratie van uw budget overlaten: ook dat kost geld uit het budget. 

© puntjesopde-i.nl